Hizmetlerimiz
PDF
Yazdır
e-Posta

1) İthalat Hizmetlerimiz

• İthal eşyasına ait ordino alımı,
• Evrak tanzimi,
• İthal eşyasının GTİP tespiti,
• Gümrük vergi ve harçlarının hesaplanması,
• Bankalarda döviz transferinin ve teminat mektuplarının takibi,
• Teminat ve depo çözümü,
• İthal eşyasının gümrük işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması.

2) İhracat Hizmetleri

• Evrak tanzimi,
• Ticaret odasından tasdik edilmesi gereken belgelerin (A.T.R., EUR1, Menşe Şahadetnamesi vb…) tasdik edilmesi ve takibi,
• İhracatçı Birlikleri tasdiki,
• İhraç eşyasının gümrük işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması.

3) Diğer Hizmetlerimiz

• Serbest Bölge uygulamaları,
• Transit ve Aktarma işlemleri, Dâhilde işleme ve Hariçte İşleme Uygulamaları,
• Nakliye ve Antrepo organizasyonları,
• Gümrük Mevzuatı ve Kanunlarının takibi,
• Müşterilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti.