RUSYA FEDERASYONUNA GÜRCİSTAN ÜZERİ İHRACAT
PDF
Yazdır
e-Posta

FEDERASYONUNA GÜRCİSTAN ÜZERİ İHRACAT

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle, 18-20 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya'da tertip edilen Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. dönem toplantısında, ülkemiz menşeli bitkisel ürünlerin Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu'na (RF) transit geçişine imkan tanınması hususunda mutabık kalındığı ve bu çerçevede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca (GTHB); Gürcistan üzerinden RF'ye ihracat gerçekleştirecek firmalara ilişkin nihai listenin 2013 yılı Temmuz ayı içerisinde RF makamlarına iletileceğinden bahisle mezkûr firmalara ilişkin listenin, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden ulaşan firma başvuruları dahilinde Müdürlüklerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na iletildiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 07/08/2013 tarihli yazıda; Gürcistan üzerinden karayolu ile Rusya Federasyonu'na ihracat gerçekleştirmek isteyen firmaların listesinin 5 Ağustos 2013 tarihinde RF Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina servisine iletildiği, ayrıca söz konusu KEK toplantısında taraflar arasında imzalanan protokolün 11 inci maddesi mucibince; Gürcistan üzerinden başlayacak sevkiyatlar öncesinde gerekli incelemeleri yapmak üzere, Rus uzmanların ülkemize davet edildiği, anılan Bakanlıkça, Rus uzmanların ülkemizde 2 hafta boyunca GTHB yetkilileri ile birlikte çalışmasını müteakip, Ağustos ayı içerisinde Gürcistan üzerinden transit geçişlerin başlatılmasının öngörüldüğü bildirilerek, Gürcistan üzerinden karayolu ile Rusya Federasyonu'na (RF) ihracat yapılabilecek firmaların listesinin (EK.1) söz konusu yazı ekinde iletildiği belirtilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.