AB nin Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
PDF
Yazdır
e-Posta

AB nin Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 19.08.2013 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) rejimini düzenlemek üzere hazırlanan 978/2012 sayılı Yönetmelik uyarınca, halihazırda 176 olan GTS yararlanıcısı ülke sayısının 89'a düşürüldüğü,

Anılan yönetmelikte değişiklik öngören ve 21.02.2013 tarihinde AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 154/2013 sayılı Yönetmelik hükmü uyarınca, yararlanıcı ülkeler listesinden Azerbaycan ve İran'ın da çıkarıldığı; söz konusu değişikliklerin, Türkiye - AB Arasında Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13üncü ve 16ncı maddeleri uyarınca, ülkemiz dış ticaret rejimine de uygulanması gerektiği

bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen yapılacak değişikliklerin ülkemiz sanayine etkileri hususundaki görüş ve değerlendirmelerin ek'li form vasıtasıyla en geç 11 Eylül 2013 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ