BİNGAZİ SERBEST BÖLGESİ
PDF
Yazdır
e-Posta

BİNGAZİ SERBEST BÖLGESİ

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20.08.2013 tarihli yazıda;

Libya Ekonomi Bakanlığı'nın uzun zamandır ülke gündeminde olan Bingazi'de Serbest Bölge kurulması projesini hayata geçirmek üzere bir Çalışma Grubu kurduğu,

Bingazi Ticaret Ataşeliğimizce Çalışma Komitesi Başkanı İbrahim GUIDER'in ziyaret edilerek, Komite çalışmaları hakkında bilgi alındığı; Serbest Bölgenin yapımı devam eden Bingazi Limanı'na 15 km mesafede ve 200 hektarlık bir arazi üzerinde kurulmasının planlandığı,

Anılan bölgede üretim ve ticaretin yanı sıra internet hizmetleri, sağlık, eğitim sektörlerindeki firmaların da etkinlikte bulunmasının öngörüldüğü ve Çalışma Komitesinin, Serbest Bölgenin kurulması ve işletilmesi için yap-işlet-devret modeli üzerine çalışmakta olduğu,

Konu ile ilgili olarak, kurulum ve işletmenin tamamen yabancı sermayeli firmalar tarafından yapılabileceği gibi yerel ortaklarla konsorsiyum kurulması yoluna da gidebileceği; ayrıca, Çin, İtalya, Dubai, Malezya, Singapur ve Fransa'da yerleşik çeşitli firmaların bölgenin işletilmesi hususuyla ilgilendikleri ve Çalışma Komitesi ile temasa geçtikleri,

Çalışma Komitesi Başkanı İbrahim GUIDER'in ilgili toplantıda Bingazi Serbest Bölgesi'nin kurulması ve işletilmesi hususunda Türk İşletici firmaların yatırım yapmak üzere davet edilmesi isteğinde bulunduğu belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ