TUNUS ÜLKE KREDİSİNE İLİŞKİN DUYURU
PDF
Yazdır
e-Posta

TUNUS ÜLKE KREDİSİNE İLİŞKİN DUYURU

Türk Eximbank tarafından Tunus’a açılacak 200 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin Genel Çerçeve Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Kredi, Türk firmaları tarafından Tunus’a gerçekleştirilecek sermaye malı ihracatının ve Türk müteahhitleri tarafından bu ülkede gerçekleştirilecek projelerin finansmanı amacıyla kullandırılacaktır.

Projeler için ihracat kontrat bedeli; Türkiye’den gerçekleşen mal ve hizmet ihracatı ile 3. ülkelerden alınacak mal ve hizmetin toplamı olup, Türkiye kapsamının %100’ünü geçmeyecek şekilde ihracat kontrat bedelinin %85’ine kadar kredi sağlanacaktır. Bakiye % 15’lik kısmın ihracatçıya alıcı/işveren tarafından ödendiği Bankamıza tevsik edilecektir. Ayrıca, Türk mal ve hizmet tutarının %30’una kadar yerel harcama (Tunus) finanse edilecektir. Tunus Cumhuriyeti’ne açılan krediden yararlanacak Türk ihracatçılarının resmi kredi talebinden önce Türk Eximbank’tan Niyet Mektubu almaları gerekmektedir. Ayrıca, OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracatçı firmalardan risk primi tahsil edilmektedir. Bu çerçevede, firmaların Eximbank ile görüşmeden fiyat belirlememeleri, fiyat pazarlığına girişmemeleri ve satış sözleşmesi imzalanmadan önce tahsil edilecek risk primi ile bilgi almaları önem arz etmektedir.

Kredi başvuruları, Tunus Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından her işleme yönelik kapak yazısı ile eki Borçlu Talep Formunun Bankamıza iletilmesi suretiyle yapılacaktır. Projeler için resmi kredi talebinin ekinde işleme yönelik fizibilite raporu, mallar için satış sözleşmesi yer alacaktır. Tunus Cumhuriyeti’ne açılan krediden yararlanacak Tunus tarafı, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip 4 yıl içerisinde kredi başvurusu yapabilecektir

Kaynak: Türk Eximbank