Rusya Federasyonu'na TIR Karnesi Kapsamı Yapılan Taşımalara İlişkin Önemli Duyuru
Yazdır

Rusya Federasyonu'na TIR Karnesi Kapsamı Yapılan Taşımalara İlişkin Önemli Duyuru

Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisince, TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalarda ülkeleri ulusal kefil kuruluşu ASMAP'ın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçe gösterilerek, 14 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu'na ve Rusya Federasyonu üzerinden yapılacak taşımalarda, her bir TIR Karnesinin, karne başına azami teminata ilave olarak ek teminat alınmasına karar verildiği Bakanlığımıza iletilmişti.

Rusya Federasyonunca hayata geçirilmesine karar verilen, TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalarda ek teminat alınması uygulamasının TIR Sözleşmesi hükümlerine açıkça aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakanlığımızca ilgili sivil toplum örgütleri bilgilendirilmiş ve Rusya Federasyonu ile yapılan ticareti olumsuz yönde etkileyecek karara karşı Bakanlığımız öncülüğünde gerek Rusya Federasyonu ve gerekse uluslararası kuruluşlar nezdinde yapılan girişimler sonuç vermiş, söz konusu kararın uygulaması 14 Eylül 2013 tarihine kadar ertelenmiştir. Bununla birlikte konu, BMAEK bünyesinde yer alan TIRExB (TIR Yürütme Kurulu) üyelerinin dar kapsamlı web-tabanlı sanal toplantısında da görüşülerek, TIRExB’nin sadece bu konu ve bağlantılı hususları değerlendirmek üzere, 27 Ağustos 2013 tarihinde Cenevre’de toplanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu toplantıya Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi, ASMAP ve WP.30 (BMAEK Taşımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunları Çalışma Grubu) ile AC.2 (İdari Komite) başkanlarının da davet edilmesi uygun bulunmuştur. 14 Eylül 2013 tarihine kadar sorunun çözümü için girişimlerimiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.