ABD GTS Programının Sona Ermesi Hakkında
Yazdır

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/08/2013 tarihli yazıda;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından uygulanmakta olan ve belirli ürünlere gümrük vergisiz ithalat olanağı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)'nin mevzuat gereği ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı tarafından imzalanan bir Kanun'la uzatıldığı,

Buna karşılık, 2013 yılında halihazırda sözkonusu uzatma kararı alınamamış olduğu, 31 Temmuz 2013 tarihi itibariyle programın sona erdiği bahse konu programın yenilenmesi için gerekli çalışmalar ilgili ülke tarafından yoğun olarak sürdürülmekle birlikte ABD Kongresi'nin 2 Ağustos - 9 Eylül 2013 tarihleri arasında çalışmalarına ara vermesi nedeniyle GTS konusunda herhangi bir uzatma ya da yenileme yasasının Eylül 2013 tarihinden öncesi çıkmasının beklenmediği,

Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak Vaşington Ticaret Müşavirliği aracılığı ile ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) temin edilen bilgilere göre, 1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Türkiye ve Sistem'den yararlanan diğer ülke menşeli ürünlerin, GTS sisteminden yararlanamayacağı, adı geçen Kanun yürürlüğe girene kadar ABD'li ithalatçıların sözkonusu ürünler için MNF vergisi ödeyecekleri,

GTS'nin uzatılmasına ilişkin Kanun çıkarıldıktan sonra, önceki yıllarda yaşanan benzer durumlarda olduğu gibi ABD'li firmalardan tahsil edilen gümrük vergilerinin geriye dönük olarak ödenebileceği, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) ve ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından konuya ilişkin yeni bir duyuru yapılana dek, firmaların herhangi bir hak kaybına uğramaması için GTS'den yararlanan ürünlerinin ithalatı sırasında gümrük beyannamelerinin ilgili bölümüne "A” ibaresinin konulması gümrük vergilerinin geriye dönük ödenmesi için yeterli olacağı belirtilmekte olup, diğer taraftan, ilgili Kanun yürürlüğe girene kadar sisteme ilişkin tüm gözden geçirme çalışmalarının da durdurulduğu, ifade edilmektedir.